Your browser does not support JavaScript!

  

 

 

 

亞大首頁   創意設計學院   行事曆   網站地圖   English   聯絡我們      

   

 

即刻連繫 時尚設計學系 FB

   更新日期:2019/04/25

主管簡介

紡織與服飾設計、服裝設計、色彩學、美容、美髮、整體造型設計、服裝心理學、服裝社會學、服飾商品學、文創商品設計、時尚精品設計